Logo - Pannonia organica

Logo - EU Projekat PANNONIA ORGANICA
finansira Evropska Unija kroz
program prekogranične saradnje
Hrvatska-Srbija

IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Zelena mreža Vojvodine

Općina Bilje

Partneri na projektu

A1 Općina Bilje  Općina Bilje, Republika Hrvatska
(http://www.bilje.hr/)
A2 Zelena mreža Vojvodine  Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
(http://www.zelenamreza.org/)
P1 Centar za poduzetništvo Osijek  Centar za poduzetništvo Osijek, Republika Hrvatska (http://www.poduzetnistvo.org/centar/index.html)
P2 Tržnica Tržnica d.o.o. Osijek, Republika Hrvatska (http://www.trznica.hr/)
P3 Ecorural Net, Udruga za ekološku i tradicijsku proizvodnju i ruralni turizam, Osijek, Republika Hrvatska (http://www.ecoruralnet.org/)
P4 Udruženje Zdravo Organic, Selenča, Republika Srbija
P5 Inno Focus, Beograd, Republika Srbija