Logo - Pannonia organica

Logo - EU Projekat PANNONIA ORGANICA
finansira Evropska Unija kroz
program prekogranične saradnje
Hrvatska-Srbija

IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Zelena mreža Vojvodine

Općina Bilje

31. 03. 2014.

U okviru projekta PANNONIA ORGANICA 4.novembra 2013. započete su edukacije o multifunkcionalnoj poljoprivredi u Novom Sadu


Zelena mreža Vojvodine započela je drugu seriju predavanja u okviru edukacija na IPA projektu prekogranične saradnje Hrvatska -Srbija.
Predavanja će se odvijati tokom novembra u Novom Sadu.

Edukacija je počela posetom eko - farmi u Čurugu. Ova jedinstvena organska stočarska farma u sastavu kompanije Globas Seed sa svojih preko 2000 grla krava spada u najveću organsku farmu u regionu i jednu od najvećih u Evropi. Na farmi se gaje prvenstveno krave za mužu čije organsko mleko ide dalje u preradu organskih mlečnih proizvoda. U sastavu kompanije organizovana je i biljna proizvodnja za ishranu krava na površini od 2000 hektara. Svi polaznici edukacije su uz pratnju stučnog lica obišli farmu, sva postrojenja i prostorije, gde su se upoznali sa principima stočarske organske proizvodnje. Uz to predstavljeno je i jedinstveno postrojenje za prizvodnju bio gasa.

U utorak 5. novembra 2013. održana je Edukacija predstavnicima Gradske uprave za zaštitu životne sredine. Njima je predstavljena Organska proizvodnja u Vojvodini i aplikacija modela „Od edukacije do tržišta".

Učesnici obe edukacije bili su organski poljoprivredni proizvođači iz okoline Novog Sada, proizvođači iz Hrvatske, partneri na projektu iz Hrvatske, savetodavci iz poljoprivredne stručne službe, studenti sa novosadskog Poljoprivrednog fakulteta i predstavnici Gradske uprave za zaštitu životne sredine.

Svi zainteresovani koji žele da prisustvuju predavanjima u drugoj polovini novembra, mogu da se prijave na telefon 063 476919.

U okviru projekta PANNONIA ORGANICA 4.novembra 2013. započete su edukacije o multifunkcionalnoj poljoprivredi u Novom Sadu
U okviru projekta PANNONIA ORGANICA 4.novembra 2013. započete su edukacije o multifunkcionalnoj poljoprivredi u Novom Sadu
Organski kapaciteti u Bačkoj i Istočnoj Slavoniji
završna konferencija

Na prezentaciji projekta PANNONIA ORGANICA nalazi se pregled aktivnosti koje je Zelena mreža Vojvodine imala tokom 18 meseci izvođenja projekta.

Ovde možete preuzeti datoteku:

PANNONIA_ORGANICAPrezantacija_projekta.pdf (4113)

Ovde možete preuzeti datoteku:

Analiza_potencijala_organske_poljoprivrede_Backe.pdf (293)

O PROJEKTU

Cilj projekta je da unapredi organsku proizvodnju u istočnoj Slavoniji i Bačkoj, da doprinese prekogra­ničnoj saradnji u oblasti organske proizvodnje kao i da stvori zajedničko tržište za plasman ovih proizvo­da. Glavne aktivnosti projekta su vezane za identifikaciju i mapiranje svih učesnika u sektoru organske hrane, edukacijama o organskoj poljoprivredi u oba regiona i organizovanje dva Sajma organskih proizvođača.

Detaljnije


AKTIVNOSTI