Logo - Pannonia organica

Logo - EU Projekat PANNONIA ORGANICA
finansira Evropska Unija kroz
program prekogranične saradnje
Hrvatska-Srbija

IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Zelena mreža Vojvodine

Općina Bilje

27. 11. 2014.

IDENTIFIKACIJA POTENCIJALA I POTREBA SEKTORA ORGANSKE POLJOPRIVREDE U BAČKOJ


Swot analiza organskih potencijala Bačke je nastala na osnovu swot analize za Srbiju koju je izradio GIZ i objavio u publikaciji „Organska poljoprivreda u Srbiji 2014".

Swot analiza je prilagođena uslovima u Bačkoj na osnovu informacija koje su prikupljene tokom mapiranja u 2013. godini za potrebe projekta Pannonia Organica (ref.no: 2013/317-068)

SWOT analiza sektora organske proizvodnje u Bačkoj

Prednosti

Unapređenje zakonskog okvira
Obučeni ocenjivači i kontrolori u oblasti organske proizvodnje u Akreditacionom telu Srbije – u Bačkoj postoji tri sertifikacione kuće
Visoka svest o potrebi za kvalitetnom i zdravstveno bezbednom hranom
Velike površine poljoprivrednog zemljišta koje nisu zagađene niti intenzivno obrađivane, što ubrzava i olakšava konverziju
Pozitivan stav o organskoj poljoprivredi među akademskim osobljem, mnogim poljoprivrednicima i potrošačima
Postojanje udruženja koja se bave razvojem i promocijom organske poljoprivrede (Zelena mreža Vojvodine, Terra's, Centar za organsku proizvodnju Selenča, Ecoenergy Sombor, udruženje Zdravo Organic)
Sistematsko obrazovanje i obuka – Formalno obrazovanje ( 3 fakulteta) i neformalno obrazovanje (nevladine organizacije)
Postojanje bliskih veze sa tržištima organskih proizvoda u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Holandiji i Italiji
Ugovori o slobodnoj trgovini (EFTA, CEFTA, Ruska federacija, Belorusija, Turska)
Postojanje baze podataka o organskim akterima u Bačkoj

Nedostaci

Mali broj primarnih poljoprivrednih proizvođača
Mali sektor
Nedovoljna iskorišćenost međunarodnih (EU) tržišta
Nedovoljno obrazovanje u oblasti organske proizvodnje
Nepovoljna struktura poljoprivrednih gazdinstava
Sektor nedovoljno finansiran na svim nivoima, predviđene samo minimalne subvencije - Republički nivo
Finansijsko učešće međunarodnih donatora marginalno

Potencijali

Razvoj u vodećeg evropskog izvoznika organskih proizvoda od soje i drugih ratarskih kultura
Razvoj u vodećeg evropskog izvoznika organskih sastojaka za prehrambenu industriju i industriju hrane za životinje, itd.
Modernizacija agrarnog sistema pomoću organske proizvodnje kao vodeće snage
Mogućnost razvoja ruralnih područja kroz razvoj konkurentne organske proizvodnje
Mogućnost razvoja poljoprivrede kao glavnog stuba za kreiranje BDP

Opasnosti

Gazdinstva se ne mogu razviti do nivoa zadovoljavajuće konkurentnosti na međunarodnom nivou
Sektor neće biti prepoznat na političkom nivou kao značajna snaga poljoprivrednog razvoja - Republički nivo
Politika neće u dovoljnoj meri prepoznati potencijal organske proizvodnje prilikom rekonstruisanja agrarnog sektora u procesu pridruživanja Evropskoj – Republički nivo
Sektor će biti marginalizovan razvojem organske poljoprivrede u drugim zemljama koje nude sličan spektar proizvoda
Učesnici neće poštovati prihvaćene sisteme poslovanja u Evropskoj uniji i biće izopšteni iz najvažnije međunarodne trgovine

Organski kapaciteti u Bačkoj i Istočnoj Slavoniji
završna konferencija

Na prezentaciji projekta PANNONIA ORGANICA nalazi se pregled aktivnosti koje je Zelena mreža Vojvodine imala tokom 18 meseci izvođenja projekta.

Ovde možete preuzeti datoteku:

PANNONIA_ORGANICAPrezantacija_projekta.pdf (4113)

Ovde možete preuzeti datoteku:

Analiza_potencijala_organske_poljoprivrede_Backe.pdf (293)

O PROJEKTU

Cilj projekta je da unapredi organsku proizvodnju u istočnoj Slavoniji i Bačkoj, da doprinese prekogra­ničnoj saradnji u oblasti organske proizvodnje kao i da stvori zajedničko tržište za plasman ovih proizvo­da. Glavne aktivnosti projekta su vezane za identifikaciju i mapiranje svih učesnika u sektoru organske hrane, edukacijama o organskoj poljoprivredi u oba regiona i organizovanje dva Sajma organskih proizvođača.

Detaljnije


AKTIVNOSTI