Logo - Pannonia organica

Logo - EU Projekat PANNONIA ORGANICA
finansira Evropska Unija kroz
program prekogranične saradnje
Hrvatska-Srbija

IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Zelena mreža Vojvodine

Općina Bilje

12. 09. 2014.

U četvrtak 11.09. 2014. u prostorijama Zelene mreže Vojvodine, održan je monitoring projekta  „PANNONIA ORGANICA”


U četvrtak 11.09. 2014. u prostorijama Zelene mreže Vojvodine, održan je monitoring projekta  „PANNONIA ORGANICA", finansiran sredstvima EU IPA, drugog  CBC poziva Srbija  – Hrvatska. Nosilac projekta je Zelena mreža Vojvodien iz Novog Sada a Udruženje Zdravo Organic i Inno Focus su partneri na projektu.

Na radnom sastanku su bili Marko Ljuan Gashi, zadužen za monitoring projekta, Olivera Radovanović, vođa projekta, Andrea Subašić, asistent na projektu i partneri: Vita Latinović-Nenadić (Inno Focus, Beograd) i Jozef Gašparovski (Udruženje Zdravo Organic, Selenča)

Marko Ljuan Gashi je bio zainteresovan kako za rokove projektnih aktivnosti, tako i za njihovo uspešno raganizovanje ali i zakomunikaciju među aplikantima i partnerima. Posebna pažnja je posvećena koracima koji će slediti nakon završetka projekta.

Gospodinu Gašiju je prezentovana potpuna dokumentacija koja se odnosila na raspisane tendere i na ljudske resurse u projektu.

U četvrtak 11.09. 2014. u prostorijama Zelene mreže Vojvodine, održan je monitoring projekta  „PANNONIA ORGANICA”
U četvrtak 11.09. 2014. u prostorijama Zelene mreže Vojvodine, održan je monitoring projekta  „PANNONIA ORGANICA”
Organski kapaciteti u Bačkoj i Istočnoj Slavoniji
završna konferencija

Na prezentaciji projekta PANNONIA ORGANICA nalazi se pregled aktivnosti koje je Zelena mreža Vojvodine imala tokom 18 meseci izvođenja projekta.

Ovde možete preuzeti datoteku:

PANNONIA_ORGANICAPrezantacija_projekta.pdf (4113)

Ovde možete preuzeti datoteku:

Analiza_potencijala_organske_poljoprivrede_Backe.pdf (293)

O PROJEKTU

Cilj projekta je da unapredi organsku proizvodnju u istočnoj Slavoniji i Bačkoj, da doprinese prekogra­ničnoj saradnji u oblasti organske proizvodnje kao i da stvori zajedničko tržište za plasman ovih proizvo­da. Glavne aktivnosti projekta su vezane za identifikaciju i mapiranje svih učesnika u sektoru organske hrane, edukacijama o organskoj poljoprivredi u oba regiona i organizovanje dva Sajma organskih proizvođača.

Detaljnije


AKTIVNOSTI