Logo - Pannonia organica

Logo - EU Projekat PANNONIA ORGANICA
finansira Evropska Unija kroz
program prekogranične saradnje
Hrvatska-Srbija

IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Zelena mreža Vojvodine

Općina Bilje

13. 08. 2014.

IZVJEŠĆE O ODRŽANIM RADIONICAMA – MODUL I - „ODRŽIVI RAZVOJ, NOVE EKONOMIJE I PODUZETNIŠTVO“ OSIJEK, 14.04., 22.-29. 04.


Ecorural Net organizirao j e i realizirao I modul radionica u projektu Pannonia Organica. Radionice su održane u Osijeku u Poduzetničkom inkubatoru BIOS. Tematska cjelina „Održivi razvoj, nove ekonomije i eko-poduzetništvo" podijeljena je u 7 radionica koje su održane 14. travnja, 22. do 25. travnja, te 28. i 29. travnja 2014. godine.

Radionica je bila namijenjena prije svega ekološkim proizvođačima u OBŽ, ali i svima koji na određeni način participiraju ili podržavaju ekološku proizvodnju. Cilj radionice bilo je educiranje o novim ekonomijama i (eko) poduzetništvu kao integralnom dijelu koncepta održivog razvoja.

I dan edukacije – 14.04.2014. od 10:00 do 15:00 sati – UVOD U KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA

 • u uvodnom predavanju definiran je koncept održivog razvoja
 • kroz pregled teorijskih pretpostavki, regulativa i preporuka svjetskih i europskih organizacija prikazan je formalan/zakonski okvir koncepta održivog razvoja; polaznici edukacije upoznati su sa strategijom održivog razvoja EU, te nacionalnom strategijom
 • kroz konkretne primjere polaznici su upoznati s utjecajem koncepta održivog razvoja na nove modele vrednovanja uspješnosti gospodarstva

II dan edukacije – 22.04.2014. od 10:00 do 15:00 sati – EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ

 • definiran je pojam ekologije i prikazan povijesni razvoj ekoloških ideja i problema središnja tema radionice bio je odnos ekologije i ekonomije, gdje se posebno naglasilo kako veza ekonomije treba biti čvrsta, ap ai neraskidiva (ilustrirano primjerima iz prakse) polaznicima edukacije dat je i prikaz ekološkog „otiska" poljoprivrede i prehrambene industrije na globalnoj i nacionalnoj odnosno lokalnoj razini

III dan edukacije – 23.04.2014. od 10:00 do 15:00 sati – EKOLOŠKI PROFIL GOSPODARSTVA – STVARNO STANJE, POTREBE I PERSPEKTIVA

 • ekološko gospodarstvo kolokvijalno se naziva i „zelenom ekonomijom", gdje svaki proizvod, usluga, postupak i sl. ne mora nužno nositi eko.znak, ali su vidljivi određeni pomaci prema zelenom – u tom smislu prezentirana je tema „ekološkog profila" gospodarstva stanje, projekcija i perspektiva „zelene ekonomije" prikazana je na razini EU, Hrvatske i Osječko-baranjske županije; posebno su prikazani i analizirani rezultati mapiranja ekoloških proizvođača u OBŽ

IV dan edukacije – 24.04.2014. od 10:00 do 15:00 sati – EKOLOŠKO PODUZETNIŠTVO – DOBRI DUH ODRŽIVOG RAZVOJA

 • novi trend ili fenomen ekološkog poduzetništva bio je u fokusu ove radionice; dat je prikaz nastanka i koncept ekološkog poduzetništva
 • novi koncept razvija novu metodologiju, a uz nekoliko primjera, polaznicima edukacija ponuđena je metoda „scenarija komedije" (eko-optimizam) kao načina odnosno pristupa u rješavanju određenih problema u pokretanju i razvijanju ekološkog poduzetništva

V dan edukacije – 25.04.2014. od 10:00 do 15:00 sati – U (EKO) MREŽI

 • kroz ovu edukaciju polaznici su imali priliku usvajati znanja o: novoj produktivnosti kroz različite modele udruživanja (formalne i neformalne, zadruge, udruge, klastere, konzorcije); prikazan je i kružni model stvaranja novih vrijednosti (up-cycling) i novih poslova
 • u interaktivnom dijelu radionice prikazani su i primjeri mogućih poveznica ekoloških proizvođača u OBŽ

VI dan edukacije – 28.04.2014. od 10:00 do 15:00 sati – „ZELENI KOMADIĆI" – KOJI NEDOSTAJU

 • u „zelenu ekonomiju" čine „zeleni poslovi", pa su polaznici edukacije upoznati sa suštinom i značenjem toga pojma, a prikazani su i globalni trendovi i primjeri „zelenih poslova" i eko-poduzetništva u intersktivnom dijelu radionice prezentirane su tri projektne ideje ekoloških proizvođača u Osječko-baranjskoj županiji; te su ideje potencijalni novi „zeleni poslovi"

VII dan edukacija – 29.05.2014. od 10:00 do 15:00 sati – ZNATE LI ŠTO JE SINERGIJA?

 • tri poduzetničke ideje prezentirane na prethodnoj radionici bile su polazište interaktivne radionice; zadatak je bio tri različita poduzetnička „profila" postaviti u zajedničku, cjelovitu sliku, odnosno uvezati tri zasebne projektne ideje za eko-poduzetništvo u funkcionalnu cjelinu.
IZVJEŠĆE O ODRŽANIM RADIONICAMA – MODUL I - „ODRŽIVI RAZVOJ, NOVE EKONOMIJE I PODUZETNIŠTVO“ OSIJEK, 14.04., 22.-29. 04.
IZVJEŠĆE O ODRŽANIM RADIONICAMA – MODUL I - „ODRŽIVI RAZVOJ, NOVE EKONOMIJE I PODUZETNIŠTVO“ OSIJEK, 14.04., 22.-29. 04.
Organski kapaciteti u Bačkoj i Istočnoj Slavoniji
završna konferencija

Na prezentaciji projekta PANNONIA ORGANICA nalazi se pregled aktivnosti koje je Zelena mreža Vojvodine imala tokom 18 meseci izvođenja projekta.

Ovde možete preuzeti datoteku:

PANNONIA_ORGANICAPrezantacija_projekta.pdf (4113)

Ovde možete preuzeti datoteku:

Analiza_potencijala_organske_poljoprivrede_Backe.pdf (293)

O PROJEKTU

Cilj projekta je da unapredi organsku proizvodnju u istočnoj Slavoniji i Bačkoj, da doprinese prekogra­ničnoj saradnji u oblasti organske proizvodnje kao i da stvori zajedničko tržište za plasman ovih proizvo­da. Glavne aktivnosti projekta su vezane za identifikaciju i mapiranje svih učesnika u sektoru organske hrane, edukacijama o organskoj poljoprivredi u oba regiona i organizovanje dva Sajma organskih proizvođača.

Detaljnije


AKTIVNOSTI